Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Geen geld om mee te doen?

JFS 1920x1080 pix.jpgVanaf 19 maart 2019 hanteert Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) samen met stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) een nieuwe werkwijze ten aanzien van de vergoeding voor diplomazwemmen voor kinderen. Er geldt vanaf deze datum een vaste vergoeding voor het traject om een zwemdiploma A, een zwemdiploma B en een zwemdiploma C te halen met diplomagarantie. Een aanvraag voor een vergoeding wordt ingediend door een intermediair bij JFSA en wordt door JFSA administratief en financieel afgehandeld. De aanvraag zal in totaal ongeveer 3 weken duren i.v.m. de afstemming met het zwembad. Voor aanvragen voor vergoeding van diplomazwemmen gelden de volgende procedures en spelregels.

1) ALGEMENE REGELS 
Vaste vergoeding voor het behalen van een diploma. 
 A-diploma: € 560 euro 
 B-diploma: € 160 euro  [per diploma opnieuw aanvragen]
 C-diploma: € 160 euro  [per diploma opnieuw aanvragen]

  • Kosten voor inschrijving en diploma zijn voor eigen rekening van de ouders.
  • Diplomagarantie vanuit zwemaanbieder. Uw kind mag zwemmen tot het diploma is behaald, mits het kind voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, te vinden onder kopje 3. Anders moet u zelf gaan betalen of vervalt de plek van uw kind. 
  • Minimumleeftijd om te starten met zwemmen voor een diploma is 5 jaar. De inschrijving kan vanaf 2 maanden voor het 5e levensjaar van het kind bij JFS worden ingediend. 

2) AANMELDING & GOEDKEURING VAN EEN ZWEMAANVRAAG

  • Ouder schrijft zich voordat het zich gaat aanmelden bij Jeugdfonds Sport en Cultuur in bij zwemaanbieder (SportPlaza Mercator) en betaalt inschrijfkosten en/of diplomakosten. Dit kan online via de webshop of via aan de receptie van ons zwembad; 
  • Aan de hand van het betalingsbewijs, doet de ouder samen met de intermediair een aanvraag bij JFSA voor vergoeding; 
  • Kind wordt op een wachtlijst geplaatst; 
  • Intermediair ontvangt een bericht van goedkeuring van de aanvraag als er gestart kan worden met zwemmen; 
  • De zwemaanbieder neemt contact met u op welke dag en tijd het kind mag gaan zwemmen;

Tijdens een traject voor een diploma is wisselen van aanbieder niet mogelijk

3) VOORWAARDEN VAN DIPLOMAGARANTIE 
De inzet van het kind en het structureel volgen van de zwemlessen heeft invloed op het behalen van een zwemdiploma. We stellen daarom de volgende voorwaarden aan de vergoeding van het kind: 

A-diploma
Voor het A-diploma geldt dat het kind maximaal 7x afwezig mag zijn (met afmelding), anders vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. In dat geval betaalt men na 1,5 jaar de lessen voor het A-diploma zelf.  

B-diploma en C-diploma
Voor het B- én C-diploma geldt dat het kind 3 x afwezig (met afmelding) mag zijn, anders vervalt de diplomagarantie voor een B- of C-diploma. In dat geval betaalt men na 4 maanden de lessen voor het B en C diploma zelf.

Voor alle diploma’s geldt dat indien het kind 3 x afwezigheid is zonder afmelding, de aanbieder uw kind kan uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor uw kind komt daarmee te vervallen. De bovenstaande regels zijn opgelegd vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur en worden zonder uitzondering door ons nageleefd. 

Klik hier voor de uitgebreide uitleg van de regeling via Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.